Het belang van goed onderwijs in Suriname is groot. Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen, zorgt voor overdracht van kennis en culturele verworvenheden.

Op school leren kinderen de kennis en vaardigheden die ze later in de maatschappij nodig hebben en hoe ze dat zelf op niveau moeten houden. Zo worden ze steeds competenter. Naast het gezin en de buurt heeft het onderwijs dan ook een enorme invloed op het socialisatie proces.

Volwassenen moeten niet alleen goed zijn opgeleid maar ook hun kennis en competenties actueel houden om zo te kunnen blijven werken aan de verbetering van hun positie. Met onze programma’s willen we het leren in alle levensfasen stimuleren.

Versterk het aanbod, laat belanghebbenden investeren in onderwijs, verzilver kennis en vaardigheden die buiten school zijn aangeleerd, maak het onderwijs aantrekkelijk voor werkenden en vooral: formuleer een visie op het toekomstperspectief voor onderwijs. Stichting Ascona heeft de intentie om een bijdrage te leveren aan het waar mogelijk helpen bij het behalen van deze doelstellingen.

Projecten

De naschoolse huiswerkbegeleiding voor jongeren biedt een aanvulling op het onderwijs in Suriname.
Begeleiding studiekeuze voor oudere jongeren en volwassenen.