Stage lopen bij Ascona

Ascona is onder leerlingen en studenten in Suriname een bekend stagebedrijf.

We bieden stageopdrachten aan op zowel mbo- als hbo-niveau. De minimumleeftijd om bij Ascona stage te kunnen lopen is 16 jaar. Ascona organiseert de begeleiding van de stagiaires zodanig, dat het kwaliteitsniveau overeenkomt met de gevolgde opleiding. Waar nodig overleggen we met de betrokken onderwijsinstelling.

MBO

De mbo-leerlingen en eerstejaars hbo’ers lopen altijd stage op de sport- of op de educatie afdeling. De stages zijn geschikt voor leerlingen die BOL (beroeps opleidende leerweg) volgen en duren minimaal 20 volle werkdagen.

HBO

Hbo-studenten Sportmanagement, Academie voor Lichamelijke Opvoeding en Toegepaste Psychologie of vergelijkbare richtingen kunnen binnen de sport- en de educatie-afdeling een stageopdracht of een afstudeeropdracht vervullen.

WO

Ascona is geen wetenschappelijk onderzoeksinstituut, maar doet wel observationeel onderzoek ten behoeve van het verbeteren van het welzijn van jongeren.

In het kader van het onderzoeksprogramma kunnen (afstudeer) stages en/of scriptieopdrachten een invulling krijgen. Onze projectleiders verzorgen de dagelijkse begeleiding en hebben regelmatig contact met de docenten.

(Afstudeer)stages duren minimaal zes maanden.

Ben je geïnteresseerd om bij Ascona stage te lopen? Meld je aan via ons emailadres en geef daarbij aan:

  • Waarom je bij Stichting Ascona stage wilt lopen.
  • Welke opdracht je vanuit je instelling hebt gekregen.
  • In welke periode je stage wilt lopen.
  • Stuur je CV en cijferlijst mee.

St. Guidepoint

Nederlandse studenten worden uitgenodigd om contact op te nemen met mevrouw Diana Deul van St. Guidepoint. Deze stichting biedt ondersteuning bij huisvesting en overige zaken. Meer informatie: facebook.com/GuidePointSuriname

diana.deul@guidepointsuriname.sr or at 00(31) 6 37591617 or 00 (597) 8723278. www.guidepointsuriname.sr